• Od teraz energia słoneczna będzie dla każdego
  Od teraz energia słoneczna będzie dla każdego
 • Zapraszamy do naszego sklepu internetowego!
  Zapraszamy do naszego sklepu internetowego!
 • Dotacje dla Prosumentów II
  Dotacje dla Prosumentów II
 • Dach zbudowany z energii
  Dach zbudowany z energii
 • Gwarantujemy do 40% więcej energii!
  Gwarantujemy do 40% więcej energii!
 • Hybryda – energia elektryczna i ciepła woda w tym samy czasie
  Hybryda – energia elektryczna i ciepła woda w tym samy czasie
 • Hybrydowy panel grzewczy
  Hybrydowy panel grzewczy
 • Wysokowydajne panele mono i poli w dowolnej konfiguracji
  Wysokowydajne panele mono i poli w dowolnej konfiguracji
 • Inwertery i magazyny energii
  Inwertery i magazyny energii
 • Innowacyjna technologia
  Innowacyjna technologia
 • Ekologiczne źródła energii
  Ekologiczne źródła energii

PROCEDURA ZAKUPÓW W RAMACH PROJEKTU:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firma Solar-Energy jako beneficjent Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013 Działanie 4.4. jest zobowiązana do przedstawienia co najmniej trzech ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia przez potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych (o ile istnieją na rynku trzej potencjalni dostawcy towarów, usług, czy robót budowlanych).

Z uwagi na powyższe dostawcy powinni zamieścić na ofercie jej datę ważności.

Zapytanie ofertowe powinno zawierać:

 1. opis przedmiotu zakupu,
 2. kryteria oceny ofert oraz,
 3. termin składania ofert.

Beneficjent powinien wysłać zapytania ofertowe, do co najmniej 3 potencjalnych dostawców (o ile istnieją) i zamieszczenia zapytań ofertowych na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Beneficjent dokonuje wyboru oferty na podstawie co najmniej 3 ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, w oparciu o kryteria oceny podane w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 1 – przygotowanie dokumentów

NIEAKTUALANE

Przygotowanie dokumentów w ramach działania 3.3

Spółka Solar -Energy zamierza pozyskać kapitał na rozwój nowych technologii w związku z tym zamierza zlecić przygotowanie n/w dokumentów w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP osi priorytetowej 3. Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dla dywersyfikacji ryzyka cele mają być realizowane w dwóch krokach.
Krok I - pozyskanie kapitału o wartości od minimum 6 do maksymalnie 10 mln zł , w terminie do końca I kwartału 2011 , przez przeprowadzenie tzw. Pre IPO ;
Krok II - pozyskanie kapitału o wartości od minimalnie 30 maksymalnie do 50 mln zł przez przeprowadzenie nowej publicznej w terminie do końca III kwartału 2011 roku.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentów wymaganych przez przepisy i dobre praktyki , niezbędnych dla naszych planów , w szczególności :

 • Analizy finansowej;
 • Analizy prawnej;
 • Wyceny Spółki;
 • Modelu finansowego Spółki
 • Memorandum informacyjnego;
 • Prospektu emisyjnego.


Osoba do kontaktów w sprawie dodatkowych informacji :
Agnieszka Hawryluk –Kierownik biura 784 954 393 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty mogą być przesłane pocztą lub dostarczone osobiście na adres :

Solar-Energy Sp z o.o.
Ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa


Termin składania ofert upływa : 10 października 2010

NIEAKTUALANE

Przygotowanie planu eksportu w ramach działania 6.1

„SOLAR-ENERGY” SPÓŁKA Z O.O. zaprasza do składania ofert na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" Etap I.

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu innowacyjnych produktów firmy Solar-Energy Sp. z o.o.


Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 • analizę konkurencyjną przedsiębiorstwa pod kątem produktów będących przedmiotem eksportu
 • kryteria wyboru rynków docelowych działalności eksportowej
 • informacje dotyczące badania wybranych rynków docelowych
 • opis bieżącej sytuacji przedsiebiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
 • analizę SWOT dla eksportu na każdym z planowanych rynków docelowych
 • opis celów i strategii eksportowej
 • rekomendacje rozwoju działalności eksportowej
 • wskazanie i uzasadnienie wyboru instrumentów realizacji strategii eksportowej
 • szacunkowy kosztorys wdrożenia strategii eksportowej- wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta
 • datę sporządzenia
 • cenę całkowitą netto oraz brutto
 • termin ważności oferty
 • warunki i termin płatności
 • maksymalny czas realizacji opracowania planu rozwoju eksportu
 • podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową
 • listę referencyjną w przypadku jej posiadania

Oferta powinna być ważna do: 28.02.2011

 • Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta

Oferta może być przesłana:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • faksem na numer: +48 22 465 14 87
 • za pośrednictwem poczty na adres: Solar-Energy Sp z o.o., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.solar-energy.pl i udostępniono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.01.2011

Lp.NazwaMaksymalna ilość punktów
1Cena70
2Termin realizacji20
3Termin płatności10
Razem100

Osoba do kontaktu: Zbigniew Kulik, tel. +48 22 487 51 78

Planowany termin realizacji projektu: 05.01.2011 - 01.06.2011

Zapytanie ofertowe nr 2 – dostarczenie linii do produkcji modułów fotowoltaicznych PV

NIEAKTUALANE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę kompletnej automatycznej linii do produkcji Modułów Fotowoltaicznych PV.

A. Założenia dla linii:

 • wydajność – min. 25 MW/260 dni roboczych,
 • możliwość montażu ogniw mono i polikrystalicznych,
 • grubość ogniwa – min. 140 mikrometrów,
 • czynnik lutowniczy – cyna bezołowiowa.

B. Opis linii (inia składa się z następujących elementów):

 • ładowarki szkła,
 • zestawu myjącego,
 • transportera,
 • modułu foliującego,
 • automatu łączącego ogniwa,
 • stanowiska lutowania,
 • transportera laminatora,
 • laminatora,
 • stanowiska montażowego,
 • modułu testującego,
 • modułu sortującego,
 • modułu pakującego,
 • stanowiska naprawczego.

C. Kryteria oceny ofert:

 • cena - 40%,
 • stopień automatyzacji - 30%,
 • czas dostawy - 5 %,
 • okres gwarancji, serwis - 10%,
 • certyfikacja, szkolenia - 10%,
 • warunki płatności - 5%.

D. Terminy:

 • termin składania ofert (wraz z szczegółowym planingiem realizacji) - 18.06.2010.

Prosimy o podanie terminu ważności oferty i odesłanie jej w wersji elektronicznej oraz kurierem na adres siedziby w Warszawie.

Zapytanie ofertowe nr 3 – zakup nieruchomości

NIEAKTUALANE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na nieruchomość na terenie województwa pomorskiego:

Powierzchnia terenu: minimum 6 tysięcy metrów kwadratowych i hala magazynowo-biurowa o powierzchni minimum 3 tysiące metrów kwadratowych.

Nieruchomość, której poszukujemy musi być wyposażona w pełną infrastrukturę techniczną, zaplecze socjalne, zasilanie minimum 300 KW.

Obiekt, który nasza Firma chce zakupić za Państwa pośrednictwem nie mógł powstać w oparciu o dotację z Funduszów Unii Europejskiej.

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • możliwość przystosowania do produkcji modułów fotowoltaicznych: 40%
 • położenie komunikacyjne: 20%

Bardzo proszę o kierowanie odpowiednich dla nas ofert na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.10.2010 roku.

Zapytanie ofertowe nr 4 – komplet narzędzi warsztatowych

NIEAKTUALANE

1. Prosimy o propozycję oferty na komplet narzędzi warsztatowych dla zakładu produkcyjnego

Kryteria oceny:
- cena: 35%
- zakres narzędzi obejmujący zestaw: 35%
- okres gwarancji: 10%
- serwis: 10%
- czas dostawy: 5%
- warunki płatności: 5%

Pakiet narzędzi do warsztatu.
ZESTAW NARZĘDZI – 1 KOMPLET - wraz z szafka narzędziową ruchomą (przykładowe zestawienie narzędzi w komplecie).

1.zestawu gwintowników ręcznych od M3 do M121
2.zestaw gwintowników maszynowych1
3.zestaw wierteł cylindrycznych1
4.zestaw kluczy stałych1
5.zestaw kluczy o połączeniach gwiazdowych1
6.uchwyt do przenoszenia wierteł1
7.zestaw stożków1
8.frezy3
9.śrubokręty4
9.młoty3
11.kleszcze uniwersalne1
12.szczypce1
13.zestawy pilników2
14.wzornik1
15.ściernice2
16.smarownica olejowej1
17.mały podręczny zestaw narzędzi2
18.Imadła warsztatowe2

ZESTAW DODATKOWY ELEKTRONARZĘDZIA I INNE

1.wiertarka stołowa duża1
2.wiertarka stołowa mała1
3.frezarko-tokarka precyzyjna1
4.szlifierka warsztatowa stołowa1
5.piła elektryczna do metalu1
6.szlifierka kątowa1
7.wkrętarki akumulatorowe3
8.spawarka mig-mag1
9.spawarka TIG1
10.wiertarka pneumatyczna1
11.wiertarka elektryczna2
12.mierniki elektryczne2
13.próbniki napięcia3
14.lutownice indukcyjne3
15.lutownice Weller3
16.myjka ciśnieniowa1
17.piła łańcuchowa1
18.stoły warsztatowe2
19.pirometr1
20.klucz udarowy premium1
21.pneumatyczna zszywarko-gwoździarka1
22.nitownica do nitośrub i nitonakrętek1
23.nitownica do nitów zrywalnych1
24.suwmiarka elektroniczna3
25.samozapłonowa lutownica1
26.zestaw nasadek 1/2 długie i krótkie1
27.zestaw kluczy 1/21
28.bity z grzechotką1
29.zestaw grotów 1/41
30.podkaszarka1
31.kosiarka1

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie woj. Pomorskie

Termin składania ofert:

22.08.2011

Zapytanie ofertowe nr 5 – agregat prądotwórczy

NIEAKTUALANE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na agregat prądotwórczy według następującej specyfikacji:

 • Częstotliwość – 50 Hz
 • Moc nominalna – ~200 kW
 • Napięcie – 230/400 V
 • Paliwo – olej napędowy
 • Typ prądnicy – synchroniczna
 • Możliwość podłączenia do systemu podtrzymania zasilania
 • Czas pracy na pełnym zbiorniku min. 5 godzin.

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15%
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert (wraz ze szczegółowym planem realizacji): 20.07.2011

Zapytanie ofertowe nr 6 – regały magazynowe

NIEAKTUALANE

1. Regały paletowe:

 • wysokość ram – 3500 mm
 • szerokość ram – 3 miejsca paletowe
 • szerokość ram – 1 miejsca paletowe
 • obciążenie półki – 0,5-1,0 tony na miejsce paletowe
 • powierzchnia składowania – 1800 m2
 • ilość półek na regał – 3

2. Akcesoria dodatkowe:

 • ochraniacze przeciwuderzeniowe na słupy
 • oznaczenia rzędów
 • półki na regał – ilość odpowiednio wyliczona do pow. składowania

3. Montaż:

 • zestawów wym. w punktach 1 i 2

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert (wraz ze szczegółowym planem realizacji): 20.07.2011

Zapytanie ofertowe nr 7 – instalacja sprężonego powietrza

NIEAKTUALANE

1. Sprężarka o następujących parametrach:

 • wydajność – 50l/s
 • min. ciśnienie pracy – 6 bar

2. Osuszacz powietrza

3. Szykozłączki i opaski według zestawienia:

 • szybkozłącze na wąż 13mm typ 26 NW 7,2 – 30 szt.
 • szybkozłącze na wąż 12mm typ 26 NW 7,2 – 30 szt.
 • opaska zaciskowa 13-20 – 70 szt.

4. Przewody pneumatyczne wg specyfikacji:

 • przewód techniczny zbrojony 13*3,5mm - 100m
 • przewód techniczny zbrojony 12,5*3 – 250m

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert (wraz ze szczegółowym planem realizacji): 20.07.2011

Zapytanie ofertowe nr 8 – instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna

NIEAKTUALANE

1. wykonanie projektu dla:

 • systemu wyciągu i rekuperacji ciepła technologicznie wytworzonego przez laminator
 • instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
 • połączenie istniejącego systemu z nowo projektowanym i włączenie systemu rekuperacji do istniejącej kotłowni

2. dostawę urządzeń wraz z infrastrukturą zgodnie z zatwierdzonym projektem

3. montaż kompletnej instalacji

Kryteria, które należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty:

 • Zakres temperatury na hali produkcyjno-magazynowej – 21 – 25 st. C
 • Kubatura hal (dwie hale połączone) - 15 000 m3
 • Powierzchnia hal odpowiednio 1540 m3 oraz 1200 m3
 • Wewnątrz hali produkcyjnej część magazynowa zamknięta z zakresem temperatur 21-25 st. C oraz wilgotnością 60% - kubatura 600 m3

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert (wraz ze szczegółowym planem realizacji): 20.07.2011

Zapytanie ofertowe nr 9 – wózki widłowe i paletowe, elektryczne i spalinowe

NIEAKTUALANE

1. Wózek widłowy elektryczny czterokołowy (ilość: 1)

 • udźwig 1600 kg
 • możliwy ruch wideł w 3 płaszczyznach
 • wysokość podnoszenia min. 3,5 m
 • wysokość po złożeniu max. 2,5 m
 • pełna kabina (jako opcja)
 • opony niebrudzące

2. Wózek widłowy spalinowy (Diesel) czterokołowy (ilość: 1)

 • udźwig 2000 kg
 • możliwy ruch wideł w 3 płaszczyznach
 • wysokość podnoszenia min. 3,5 m
 • wysokość po złożeniu max. 2,5 m
 • pełna kabina
 • opony niebrudzące (jako opcja)
 • ogrzewanie
 • oświetlenie drogowe

3. Wózek widłowy spalinowy (Diesel) czterokołowy (ilość: 1)

 • udźwig 3500 kg
 • możliwy ruch wideł w 3 płaszczyznach
 • wysokość podnoszenia min. 3,5 m
 • wysokość po złożeniu max. 2,5 m
 • pełna kabina
 • ogrzewanie
 • oświetlenie drogowe

4. Wózek paletowy elektryczny (ilość: 1)

 • udźwig 2000 kg
 • opony niebrudzące

5. Wózek paletowy elektryczny wysokiego podnoszenia (ilość: 1)

 • udźwig 1500 kg
 • opony niebrudzące
 • wysokość podnoszenia min. 3,5 m
 • wysokość po złożeniu max. 2,5 m

6. Wózek paletowy elektryczny niskiego składowania (ilość: 1)

 • udźwig 1600 kg

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert (wraz ze szczegółowym planem realizacji): 20.07.2011

Zapytanie ofertowe nr 10 – system testowania ogniw fotowoltaicznych

NIEAKTUALANE

System testowania ogniw fotowoltaicznych

Parametry podstawowe:

 • system do testowania ogniw PV
 • regulowany 200 -1200 W/m2 z przeskokiem o 1 W/m2
 • filtr AM 1,5
 • maksymalny zakres prądu 1-25 A

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert: 27.11.2011

Zapytanie ofertowe nr 11 – system testowania modułów fotowoltaicznych

NIEAKTUALANE

System testowania modułów fotowoltaicznych

Parametry podstawowe:

 • system do testowania modułów PV
 • regulowany 200 -1200 W/m2 z przeskokiem o 1 W/m2
 • filtr AM 1,5
 • maksymalny zakres prądu 1-25 A

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert: 27.11.2011

Zapytanie ofertowe nr 12 – urządzenie do selektywnego spiekania

NIEAKTUALANE

Urządzenie do selektywnego spiekania

Minimalne parametry:

 • moc lasera min. 200W
 • prędkość skanowania 3,0 m/s
 • grubość warstw 20-60 mikron
 • dokładność +/- 0,05 mm
 • wymiary elementu >/= 250x250x200 mm

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert: 27.11.2011

Zapytanie ofertowe nr 13 – laser wraz z zestawem (stół, miernik mocy, system optyczny)

NIEAKTUALANE

Laser wraz z zestawem (stół, miernik mocy, system optyczny)

Parametry:

 • szybkość odbioru - 10 Hz
 • energia – min. 40-420(mJ)
 • czas trwania impulsu - 6-8 ns
 • współczynnik polaryzacji >/= 90 (%)

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert: 27.11.2011

Zapytanie ofertowe nr 14 – wielofunkcyjny mikrobus do działu B+R

NIEAKTUALANE

Wielofunkcyjny mikrobus do działu B+R

 • typ: mikrobus o dlugości ok. 6 m
 • silnik wysokopreżny
 • wyposażenie: klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów
 • ilość miejsc 2 +2
 • wnętrze o funkcji „mobilne laboratorium” z opcją noclegową – do pracy w terenie, (łazienka, opcjonalnie kuchnia itp.)

Wyposażenie dodatkowe:

 • wewnętrzna konstrukcja dająca możliwość instalacji systemów pomiarowych

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert: 27.11.2011

Zapytanie ofertowe nr 15 – urządzenie do pomiaru charakterystyk I-U

NIEAKTUALANE

Urządzenie do pomiaru charakterystyk I-U

Orientacyjne parametry:

 • zakres pomiaru: 10-1000 V, prąd 1-20 A
 • 400 punktów PATA
 • pomiar parametrów: krzywa I-V, Pm, Isc, Voc, FF, Ipm, Vpm
 • tester danych wejściowych: moduł PV / szyk
 • interfejs: USB, RS

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert: 27.11.2011

Zapytanie ofertowe nr 16 – kamera termowizyjna

NIEAKTUALANE

Kamera termowizyjna

Parametry minimalne:

 • detektor VOx 320x240 pikseli
 • funkcja Fusion nakładania obrazu termowizyjnego na widzialny
 • czułość lepsza niż 0.05°C
 • funkcja zoom
 • siatka z prowadnicami wyświetlanymi co 100 pikseli

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert: 27.11.2011

Zapytanie ofertowe nr 17 – licencja oprogramowania do symulacji pracy ogniw

NIEAKTUALANE

Licencja oprogramowania do symulacji pracy ogniw

System do projektowania - posiadający parametry odpowiadające oprogramowaniu firmy Valetin Software - PV-SOL Expert

Kryteria oceny oferty:

 • cena - 40%
 • czas dostawy - 15 %
 • okres gwarancji, serwis - 30%
 • warunki płatności – 15%

Miejsce realizacji:

 • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie

Termin składania ofert: 27.11.2011

Zapytanie ofertowe nr 18 – doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

NIEAKTUALANE

„SOLAR-ENERGY” Spółka Akcyjna ,zaprasza do składania ofert na: Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

1. Stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta
 • datę sporządzenia
 • wycenę wszystkich usług
 • termin ważności oferty
 • warunki i termin płatności
 • podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiada datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy: Solar-Energy SA ul.Stawki 2 00-193 Warszawa

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (maksymalna liczba punktów): :

   • cena - 40%
   • termin realizacji - 30 %
   • termin płatności - 30%

Miejsce realizacji:

   • Bożepole Wielkie, woj. pomorskie
   Oferta powinna być ważna do 01.02.2013

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.12.2012

   Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania bez podania przyczyny. Wszelkie pytania odnośnie zapytania prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Osoba do kontaktu :

Agnieszka Hawryluk-22 487 51 78 lub 784 954 393