• Od teraz energia słoneczna będzie dla każdego
  Od teraz energia słoneczna będzie dla każdego
 • Zapraszamy do naszego sklepu internetowego!
  Zapraszamy do naszego sklepu internetowego!
 • Dotacje dla Prosumentów II
  Dotacje dla Prosumentów II
 • Dach zbudowany z energii
  Dach zbudowany z energii
 • Gwarantujemy do 40% więcej energii!
  Gwarantujemy do 40% więcej energii!
 • Hybryda – energia elektryczna i ciepła woda w tym samy czasie
  Hybryda – energia elektryczna i ciepła woda w tym samy czasie
 • Hybrydowy panel grzewczy
  Hybrydowy panel grzewczy
 • Wysokowydajne panele mono i poli w dowolnej konfiguracji
  Wysokowydajne panele mono i poli w dowolnej konfiguracji
 • Inwertery i magazyny energii
  Inwertery i magazyny energii
 • Innowacyjna technologia
  Innowacyjna technologia
 • Ekologiczne źródła energii
  Ekologiczne źródła energii

Solar - Energy S.A. jest jedną z pionierskich firm w Polsce, która zajęła się produkcją innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o wysokiej sprawności. Solar- Energy S.A. jest następcą prawnym Solar Energy Sp. z o.o. założonej w sierpniu 2009 roku. 17 marca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Solar – Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie przekształcenie Spółki w maju 2011 roku w Spółkę Akcyjną. Oznacza to, iż wspólnicy Spółki , obecnie akcjonariusze, dokonali pozytywnej oceny dotychczasowych działań i wyników . Moduły fotowoltaiczne PV produkowane przez Solar-Energy posiadają moc 250Wp. Podstawowym produktem firmy jest wysokowydajny moduł PV-SE-250. Na zamówienie możliwe jest wyprodukowanie modułów o innej mocy np. PV-SE-260. Przewiduje się także uruchomienie w niedalekiej przyszłości seryjnej produkcji modułów PV o większej mocy. Podstawowymi materiałami do produkcji modułów fotowoltaicznych są: krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, folia EVA wykorzystywana do spajania ogniw krzemowych ze szkłem, z wykorzystaniem zjawiska wiązania molekularnego uzyskiwanego w wysokiej temperaturze oraz ramy aluminiowe. Materiały dostarczane są bezpośrednio przez producentów - światowych liderów branżowych, których produkty charakteryzują się wysoką jakością i sprawnością energetyczną. Moduły PV wytwarzane przez firmę są porównywalne jakościowo do produktów czołowych producentów fotowoltaiki, przy czym są istotnie konkurencyjne cenowo. Produkowane moduły fotowoltaiczne zamontowane na odpowiednich konstrukcjach i wyposażone w urządzenia elektroniczne stanowią źródła prądu. Obecnie wydajność linii produkcyjnej Solar-Energy S.A. pozwala na produkcję wielkości 280 tys. sztuk modułów PV lub o całkowitej mocy 70MWp rocznie. Celem firmy na najbliższy rok działalności jest zwiększenie wydajności i wzrost poziomu produkcji. Zwiększenie wydajności modułów Spółka zamierza osiągnięć m.in poprzez wykorzystywanie technologii hybrydowej w celu wychwycenia szerszego spektrum promieniowania słonecznego wraz z większym upakowaniem ogniw w module. Produkcja modułów PV odbywa się na automatycznej linii technologicznej, co eliminuje ryzyko błędu ludzkiego. Wykwalifikowany personel firmy Solar-Energy S.A. skupia się na analizie i optymalizacji procesu produkcyjnego, planowaniu, prognozowaniu i realizacji zadań logistycznych. Solar-Energy SA posiada inżynierów, którzy zapewniają właściwy nadzór produkcyjny i procesowy. Kadra Solar – Energy S.A. to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Lokalizacja i strategia firmy pozwala na wytwarzanie modułów PV dorównujących lub przewyższających przyjęte standardy branżowe. Położenie firmy jest dogodne, gdyż firma usytuowana jest przy głównej trasie ze Szczecina do Gdańska, jak również w bliskiej odległości od głównych polskich portów morskich jakim są Gdynia (40 km) i Gdańsk (70 km). Firma Solar- Energy S.A. posiada powierzchnię produkcyjną i magazynową wynoszącą ponad 3000m², oraz zaplecze biurowo- administracyjne o powierzchni ok. 500m².

Strategia firmy zakłada dostarczanie produktu o najwyższej możliwej wydajności i jakości z jednoczesną dbałością o utrzymanie stosunkowo niskiego poziomu cen produkowanych przez siebie modułów. Celem firmy jest promowanie naturalnego źródła energii słonecznej. Priorytetowym zadaniem jest polityka jakości. Spółka posiada system zarządzania jakością oraz następujący certyfikat w zakresie jakości:
ISO 9001: 2008 - w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi.

W zakresie zarządzania produkcją Solar - Energy posiada certyfikaty w ramach następujących norm: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004

Polityka jakości (część strategii organizacji dotycząca problematyki jakości) w Solar - Energy pełni kilka funkcji. Najważniejszą jest jej znaczenie dla zarządu organizacji. Jest ona podstawą do ustanowienia celów i zadań w realizowanych procesach oraz stanowi ramy do utrzymania i doskonalenia celów organizacji, wyrobów i usług. Następną jej funkcją jest znaczenie dla personelu, gdzie określona i zakomunikowana umożliwia lepsze zrozumienie przez pracowników strategii działania organizacji, jej misji, celów i zadań a także precyzuje odpowiedzialność właścicieli wszystkich procesów za jej realizację. Także z punktu widzenia klientów - właściwie obrana polityka jakości jest deklaracją, dlaczego nabywając produkt lub usługę można organizacji wierzyć, że dąży do spełniania ich potrzeb i oczekiwań. Stąd ugruntowuje ona pozytywny wizerunek organizacji w oczach interesariuszy i poprawia jej wiarygodność.

Solar-Energy S.A. prowadzi również działania w zakresie badań i rozwoju projektów mających na celu uczynienie fotowoltaiki bardziej wydajnym i powszechnie dostępnym źródłem energii. Firma uruchomiła wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy i wysoko specjalistyczny dział handlowy.

Spółka regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach na terenie całej Europy by wymienić tylko te najważniejsze Międzynarodowe targi urządzeń i technologii fotowoltaicznych, takich jak: InterSolar w Monachium; SASO w Splicie (Chorwacja) ; EU PVSEC w Walencji (Hiszpania) czy GREEN POWER w Poznaniu i RENEXPO w Warszawie.

Ważną rolę w rozwoju firmy odgrywa współpraca z branżowymi placówkami naukowymi: Polską Akademią Nauk (PAN) w Krakowie , Politechniką Gdańską oraz Politechniką Lubelską . Te uznane ośrodki Naukowe współpracują ze Spółką w pracach badawczo-rozwojowych, opracowaniu i wykonaniu urządzeń innowacyjnych, wykorzystaniu wynalazków i patentów oraz ich opiniowaniu do przydatności i innowacyjności w zastosowaniu. Spółka posiada umowy o współpracy nad udoskonalaniem urządzeń oraz o wymianie doświadczeń technicznych i techniczno-organizacyjnych dotyczących wynalazku oraz doświadczeń produkcyjnych , Spółka jest także uczestnikiem Klastra Technologicznego utworzonego przez Zespół Fotowoltaiki IMIO Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Biurem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Działania firmy wspierane są przez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, którego priorytetem jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, unowocześnienie i wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, współpraca i zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym oraz tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.